Turks Nederlands Uitspraak
Evet Ja ewet
Hayir Nee hajir
Günaydin goedemorgen gunaiden
Merhaba goedendag Merhaba
Iyi Aksamlar goedenavond iejie aksjmlar
Allaha ismarladik tot ziens alaha iesmarladiek (zegt degene die gaat
Güle, güle tot ziens gule gule (zegt degene die blijft)
Lütfen alstublieft luutfen
Tesekkür ederim dank u wel tesjkuur ederiem
Nasilsiniz? hoe gaat het met u? nasielsinies?
Iyi Goed iejie
Bakkal supermarkt bakal
Manav groente- en fruitwinkel manav
Postane postkantoor postane
Hesap lütfen De rekening, alstublieft. hesap luutfen
...nerede? Waar is ....? Nerede?
ne kadar? Hoeveel kost dat? Nee kadar?
Bir sey anlamiyorum Ik versta er niets van bier schej anlamijoroem
Sarap wijn sjarap
Bira bier bierra
Süt melk suut
Soda mineraalwater Soda
Ekmek brood ekmek
Seker suiker sjeker
Tuz zout toez
Muz banaan moes
Portakal sinaasappel portakal
Elma appel ellma
Bir een bier
Iki twee iekie
Üc drie uutsj
Dört vier durt
Bes vijf bèsj
Alti zes alte
Yedi zeven jedie
Sekiz acht sekies
Dokuz negen dokoes
On tien on
Elli vijftig elle
Yüz honderd juus
Bes yüz vijfhonderd bèsj juus
Bin duizend bien
Ellibin vijftigduizend ellebien
Yüzbin honderdduizend juuzbien
Ikiyüzellibin tweehonderdvijftigduizend iekiejuuzellebien
Besyüzbin vijfhonderdduizend bèsjjuuzbien
Bir Milyon een miljoen bier mieljoon
Bes Milyon vijf miljoen bèsj mieljoon